Upcoming瓶子內的化學課 ─ 乳霜篇 Chemistry in the Bottle -Cream

以前上化學堂讀極都唔入腦,總係覺得枯燥乏味,老師啲說話全部左耳入右耳出?No way!其實讀化學可以好多Fun!有冇諗過每日用嘅護膚品入面,每一樽都充滿唔同嘅chemical reaction?想唔想知道究竟個樽樽入面發生咗咩事?點解一堆材料溝埋一齊就會變成護膚品咁神奇?Zaza老師精心設計嘅Chemistry in the bottle 課程系列,以輕鬆易明嘅化學常識為你逐一破解,就算從來未讀過化學都可以一學即通!

課程內容:
以化學理論為基礎,講解各種護膚品成份在配方中的作用,讓學員了解物質份子結構及各種化學作用的原理,導師將以實際原料示範製作護膚品的過程,每位學員亦會跟據所學原理,親自設計配方並製作面霜。

 • 認識何謂護膚品油相及水相;
 • 認識兩大乳化系統;
 • 認識各種乳化劑的作用及使用方法;
 • 介紹冷製及熱製方法與技巧;
 • 講解各種成份配撘及配方設計方法;
 • 每位學員跟據所學原理,親自設計配方,並製作一份50g保濕滋潤面霜帶回家使用。

 

導師:Liza Kwan
對象:適合任何對護膚品有興趣人仕參加
費用包括:導師授課、筆記、製作護膚品所需原料及用具。
上課地點:灣仔皇后大道東80號堅雄商業大廈8樓
授課語言:粵語,附以英文名詞解釋
課堂人數:3-12人

趣味指數:★★★★★☆
難度指數:★★☆☆☆☆
技能指數:★★★★★☆
健康指數:★★★☆☆☆

*此課堂為IBH化妝品科學三級技能證書課程 其中一單元

 • 瓶子內的化學課─乳霜CBE20220711
  11/07/2022
  4:00 下午 - 7:00 下午
詳情 學費 人數
瓶子內的化學課─乳霜CBE20220711show details + HK$580 (HKD)  
瓶子內的化學課─乳霜CBE20170701show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課─乳霜CBE20170820show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課─乳霜CBE20171014show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課─乳霜CBE20180114show details + HK$580 (HKD)   已額滿
瓶子內的化學課─乳霜CBE20171123show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課─乳霜CBE20180408show details + HK$580 (HKD)   已額滿
瓶子內的化學課─乳霜CBE20180505show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課─乳霜CBE20180705show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課─乳霜CBE20180805show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課─乳霜CBE20180713show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課─乳霜CBE20191004show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課─乳霜CBE20191214show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課─乳霜CBE20200322show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課─乳霜CBE20200927show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課─乳霜CBE20201114show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課─乳霜CBE20210321show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課─乳霜CBE20210424show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課─乳霜CBE20210808show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課─乳霜CBE20210819show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課─乳霜CBE20211113show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課─乳霜CBE20220424show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課─乳霜CBE20220521show details + HK$580 (HKD)   Expired

× WhatsApp 查詢