Upcoming瓶子內的化學課 ─ 防腐篇 Chemistry in the Bottle – Safety

以前上化學堂讀極都唔入腦,總係覺得枯燥乏味,老師啲說話全部左耳入右耳出?No way!其實讀化學可以好多Fun!有冇諗過每日用嘅護膚品入面,每一樽都充滿唔同嘅chemical reaction?想唔想知道究竟個樽樽入面發生咗咩事?點解一堆材料溝埋一齊就會變成護膚品咁神奇?Zaza老師精心設計嘅Chemistry in the bottle 課程系列,以輕鬆易明嘅化學常識為你逐一破解,就算從來未讀過化學都可以一學即通!

課程內容:
以化學理論為基礎,講解各種護膚品成份在配方中的作用,讓學員了解物質份子結構及各種化學作用的原理,導師將以實際原料示範製作護膚品的過程,每位學員亦會跟據所學原理,親自設計配方。

 • 認識導致產品變壞原因;
 • 基礎微生物學;
 • 認識各種抗氧化劑及抗菌劑的作用及使用方法;
 • 講解配方中不同成份對抗菌劑效能的影響;
 • 講解妥善保存產品及安全性評估方法;
 • 每位學員跟據所學原理,親自設計配方,並製作一份50ml化妝水帶回家使用。

 

導師:Liza Kwan
對象:適合任何對護膚品有興趣人仕參加
費用包括:導師授課、筆記、製作護膚品所需原料及用具。
上課地點:灣仔皇后大道東80號堅雄商業大廈8樓
授課語言:粵語,附以英文名詞解釋
課堂人數:3-12人

趣味指數:★★★★★☆
難度指數:★★☆☆☆☆
技能指數:★★★★★☆
健康指數:★★★☆☆☆

*此課堂為IBH化妝品科學三級技能證書課程 其中一單元

 • 瓶子內的化學課 ─ 防腐篇CBSY20220709
  09/07/2022
  3:00 下午 - 6:00 下午
詳情 學費 人數
瓶子內的化學課 ─ 防腐篇CBSY20171015show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 防腐篇CBSY20171028show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 防腐篇CBSY20180310show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 防腐篇CBSY20180607show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 防腐篇CBSY20180410show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 防腐篇CBSY20180630show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 防腐篇CBSY20180809show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 防腐篇CBSY20180907show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 防腐篇CBSY20181201show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 防腐篇CBSY20190314show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 防腐篇CBSY20191019show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 防腐篇CBSY20190815show details + HK$580 (HKD)   已額滿
瓶子內的化學課 ─ 防腐篇CBSY20200222show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 防腐篇CBSY20200326show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 防腐篇CBSY20200906show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 防腐篇CBSY20210116show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 防腐篇CBSY20210325show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 防腐篇CBSY20210612show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 防腐篇CBSY20210812show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 防腐篇CBSY20210925show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 防腐篇CBSY20220115show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 防腐篇CBSY20220428show details + HK$580 (HKD)   Expired
瓶子內的化學課 ─ 防腐篇CBSY20220709show details + HK$580 (HKD)  

× WhatsApp 查詢