Upcoming護膚品配方課程 – 洗面啫喱

主題:洗面啫喱
課堂日期及時間:2019年4月16日, 7:00pm – 10:00pm

相信大家都知道潔膚係護膚既第一步,但用D咩產品?點樣用先岩?呢個課程就幫到大家啦~係課堂上除左可以了解一下巿面上既產品成份、功效,仲可以因應自己既膚質同需要,調製出最適合既產品,認識更多有關製作潔面產品既強效材料,如:有機木瓜鳳梨酵素、有機金縷梅萃取液、小黃瓜萃取液、植物保濕因子等等。真係唔止上個堂,聽下書咁簡單!咁實用又有趣既課堂,仲唔快啲報名?一齊跟住Zaza老師靚爆鏡啦~

課程內容:

 • 認識護膚品成份表;
 • 以市面上的護膚品作為例子,分析並評鑑配方及產品;
 • 學習個別成份在護膚品配方中的作用及應用方法;
 • 如何在眾多原料中選擇合適材料;
 • 如何改變配方的形態及質感;
 • 如何提升產品穩定性及功效;
 • 學員亦可提交自己舊有配方,在課堂上與其他同學一起討論如何改變及改善產品;
 • 課堂上即場設計配方、選擇材料及製作一件護膚產品。

導師:Liza Kwan
對象:適合任何對護膚品有興趣人仕參加
費用包括:導師授課、筆記、製作護膚品所需原料及用具。
上課地點:灣仔皇后大道東80號堅雄商業大廈8樓802室
授課語言:粵語,附以英文名詞解釋
課堂人數:3-12人

趣味指數:★★★★★★
難度指數:★★★☆☆☆
技能指數:★★★★★★
健康指數:★★★★☆☆

*此課堂為 IBHGU護膚品配方技能證書課程 其中一單元

 • 護膚品配方課程-洗面啫喱21190416
  16/04/2119
  7:00 下午 - 10:00 下午
詳情 學費 人數
護膚品配方課程-洗面啫喱2190416show details + HK$580 (HKD)   Goes On Sale
15/01/2119
× WhatsApp 查詢